Sản xuất vaccine phòng ngừa bệnh do chuột gây ra

Vaccine thu nhận từ não chuột được sản xuất ở Nhật và cũng như một số nơi ở Châu

Á nhờ tiêm chủng vào trong não chuột 3 tuần tuổi. Khi chuột có dấu hiệu biểu hiện của bệnh não thì thu hoạch máu, dịch nổi. Vaccine được làm sử dụng sự phối hợp tương tự của li tâm, lọc, kết tủa bằng protamin sulfate và bất hoạt bằng formalin trong điều kiện lạnh, tiếp theo tinh sạch bằng lọc qua máy lọc, kết tủa bằng ammonium sulfate và tiếp tục li tâm phân tách trên gradient mật độ sucrose. Tiêu chuẩn quốc tế ở Nhật chỉ định rõ gây đáp ứng miễn dịch tối thiểu và hiệu nghiêm ở chuột ( đã so sánh với một vaccine chuẩn) và protein tổng số lớn nhất (80µg/ml) và protein cơ bản myelin (MBP) hàm lượng 2ng/ml, bao gồm các chỉ định rõ khác. Thành phần chính của vaccine được pha loãng với 199 môi trường và đệm phosphate để đạt hiệu lực tiêu chuẩn. Mặc dù số lượng của protein E của JE là không kiểm soát được, trong một nghiên cứu, một liều ước tính có chứa khoảng 50µg. Vaccine được ổn định với gelatin và sodium glutamate và bảo quản với thimerosal.

Kết hợp với các vaccine phòng bệnh khác.

Ở Nhật, vaccine được phân phối chủ yếu ở dạng lỏng,cho phân phối quốc tế, nó được làm khô lạnh và tái tạo lại với nước vô trùng. Ở một nghiên cứu của trẻ 15 tháng tuổi, cấp đồng thời vaccine JE bị bất hoạt với vaccine bệnh sởi, quai bị và rubella không làm miễn dịch giảm và không có các tác dụng phụ.

Liều và đường cấp.

Ở hầu hết các khu vực châu Á , sản xuất vaccine từ giống Nakayama đưa vào dưới da

2 liều 0.5 ml cách nhau 1 đến 4 tuần( 1.0ml cho người >3 tuổi) thường bắt đầu ở 12- 36 tháng tuổi, với một liều nhắc lại lúc 1 năm và thêm một liều nhắc lại sau đó 

khoảng 1-3 năm. Vaccine được thu nhận từ giống Beijing-1 được đưa vào công thức

với nồng độ kháng nguyên cao hơn và liều khuyến cáo là 0.5 ml (0.25ml cho trẻ em dưới 3 tuổi). Đợt cấp đầu tiên cho trẻ em dưới 7 tuổi cùng với vaccine chủng ngừa

bệnh bạch hầu, uống ván và ho gà (diphtheria, tetanus toxoids and pertussis :DTP). 

 

Post Author: admin