Các loại muỗi thường gặp

Thông thường người ta chia họ Culicidae làm 3 họ phụ: Toxorhynchitinae, Anophelinae Culicinae, phân biệt chủ yếu vào hình thể ấu trùng con trưởng thành.

        Họ phụ Toxorhynchitinae: muỗi kích thước lớn, màu ánh kim loại, không hút máu cả con đực con cái, vòi dài cong xuống dưới. Ấu trùng loài ăn mồi, thường những ấu trùng của muỗi khác trong cùng ổ. Muỗi không hút máu do đó không truyền bệnh. Trong y học, loài muỗi này thể kích thước lớn nên được dùng để phân lập virus trong phòng thí nghiệm dùng để tạo thành một tác nhân đấu tranh sinh học để diệt những ấu trùng muỗi khác.

Họ phụ Anophelinae: con trưởng thành xúc biện hàm dài ngang với vòi ở cả con đực cái, bụng không có vảy. Ấu trùng không có ống thở 2 lỗ thở nằm sát mặt lưng của đốt bụng thứ 8. Do đó ấu trùng khi lên mặt nước để thở, thể phải nằm ngang với mặt nước. Muỗi cái đa số tấn công vào ban đêm các chủ động vật xương sống đẳng nhiệt.

        Họ phụ Culicinae: muỗi vảy bụng, xúc biện hàm của con đực dài tương đương với vòi, con cái ngắn hơn. Ấu trùng ống thở hình chóp đốt bụng thứ 8. Trong họ phụ Culicinae người ta nhận thấy có 3 giống vecteur truyền những bệnh quan trọng, nguy hiểm cho người Aedes, Culex, Mansonia.

Thông thường khi tiêu diệt muỗi xung quanh, ta ít khi để ý đến sự khác nhau giữa các họ này, tuy nhiên mỗi loại nó lại có những đặc điểm khác nhau và nếu để ý nắm bắt sẽ đạt hiệu quả phòng ngừa tối ưu.

Post Author: admin